Informatii de interes public

    Declaratii de avere functionari publici

    LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC.PDF
    Lista functiilor publice 2017 - venituri salariale.pdf


  ORGANIGRAMA 2017


ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

 • Hotărârea Guvernului nr. 1185/29.12.2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numarului de posture , cu modificările şi completările ulterioare.
 • Regulament cadru de organizare si functionare al directiei pentru agricultura a judetului Mehedinţi.
 • STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

  În conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, informaţia despre structura organizatorică şi atribuţiile departamentelor se poate consulta şi la sediul instituţiei. Informaţia este de asemenea, disponibilă la cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic.

      LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI GESTIONATE.PDF

  SOLICITARE DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

  Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative (Legea 544/2001).

  Informatiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic, la adresa de e-mail: dadr.mh@madr.ro.

  Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

 • 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile solicitate;
 • 30 zile lucratoare, de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile;
 • 5 zile lucratoare, de la înregistrarea cererii se transmite în scris refuzul comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia.